Varning för mat i mikrovågsugn!

Mikrovågsugnar kan vara en stor hälsofara enligt en schweizisk forskningsrapport som offentliggjorts denna sommar. Försöksledarna professor Bernhard H. Blanc och dr Hans U. Hertel har tagit blodprov från personer som har ätit mat som kokats eller tinats upp i mikrovågsugn och jämfört med blodprover från personer som har ätit mat som lagats utan mikrovågsugn.

Undersökningen i Schweiz är den första i världen där man har studerat människors reaktion på mat från mikrovågsugn och matens strukturförändring efter behandling i mikrovågsugn.

BLODET FÖRÄNDRAS

Resultaten är mycket skrämmande. Till den norska tidningen Aftenposten som har tagit upp rapporten i stora reportage, säger dr Hans Hertel att han finner det närmast ofattbart att inte liknande undersökningar har gjorts tidigare.

Det mest skrämmande är hur blodet hos försökspersonerna reagerar efter intag av mat från mikrovågsugnar. Hos alla försökspersonerna reagerade kroppens immunförsvar spontant på mikrovågsmat och blodet förändrades på samma sätt som vid förgiftning. Blodets reaktion på mikrovågsmat liknar för övrigt den som vi ser i blodet hos personer som har cancer under utveckling. Detta är en chockartad upptäckt, säger dr Hertel.

GER ALLERGIER

Mjölk får i mikrovågsugn en ny struktur, den blir surare, får en tilltagande tendens till avlagring (sedimentering) och fetter blir totalt förändrat. Dessa förändringar gör att personer som vanligtvis inte reagerar allergiskt på mjölk kan få stora allergisk problem av mikrovågsmjölk, säger dr Hertel.

En av de som Aftenposten har intervjuat i anslutning till rapporten är chefsläkaren vid allergicentret i Oslo, Gunnhild Galleberg. Hon säger att hon sedan länge har förbud mot mikrovågmat i centrets behandlingsprogram. Hon anser att allergipatienterna därigenom får ett minskat intag av mat med för lågt pH-värde och att detta troligen bidrar till att flertalet allergipatienter blir friska på hennes center.

LIVSFARLIG

Att mikrovågorna i sig själva är farliga har länge varit känt. Strålarna är så starka att om de lät sig göra att öppna luckan under full effekt skulle en människa intill dö inom två minuter. Men tillverkarna hävdar att ugnarna är så täta att strålningen inte kan nå ut. Vi måste dock räkna med en viss läckagestrålning, särskild från gamla ugnar. Dr Hertel kallar en sådan förorening genom läckage för elektro-smog. Vilka störningar elektro-smogen förorsakar på lång sikt vet vi inte.

”BLIR FÖRBJUDNA”

De stora förändringarna i blodet hos försökspersoner som fick mikrovågsmat gick efter en stund tillbaka. Att tillfälligt äta mat som är behandlat i mikrovågsugn behöver därför inte vara farligt.  Men ett kontinuerligt och rikligt bruk av mikrovågsbehandlad mat är utan tvekan vådligt, säger dr Hertel.

Mikrovågsugnar är så garanterat hälsovådliga att de omedelbart borde totalförbjudas, säger han.

Kommentar: Stora ekonomiska intressen i rundgång med den vetenskapliga felsynen att det som inte är vetenskapligt klarlagt inte heller är att räkna med skyddar den mäktiga mikrovågsindustrin. ”Experterna” lutas åt samma håll som gräs i vind. Då nu två forskare har vågat ifrågasätta mikromatens verkan på oss människor är därför lyhördhet extra motiverad. Redan 1975 varnade den framsynte svenska forskaren Olof Alexandersson för de okända biologiska verkningar mikrovågsbehandlad mat kan befaras ha. Han pekade särskild på den sprängning av vattnets molekyler som sker i mat i mikrovågsugnen.

Skriven av Eskil Svensson, redaktör, tidskriften Vegetar (sept.-93).

MIKROVÅGOR
Det finns en hel del forskning som visar att användning av en mikrovågsugn kan vara både säkra och farlig. Beslutet är i slutändan upp till dig. Här är några länkar till artiklar som kan vara till hjälp för att göra dina egna beslut om användandet av en mikrovågsugn:

Microwaves
The Hidden Hazards of Microwave Cooking av Anthony Wayne och Lawrence Newell
Microwave Ovens Destroy the Nutritional Value of Your Food av Mike Adams
Does Plastic in Microwave Post Health Problems? Wall Street Journal

Microwave safety – what’s fact and what’s fiction?

Många människor använder mikrovågor för att värma mat. Några snabba alternativ är att använda en brödrost eller värma mat i en kastrull på spisen med lite olivolja för att förhindra att maten fastnar. Kom ihåg, att äta grönsaker tillagad i mikrovågsugn är bättre än att inte äta några grönsaker alls!

Are you still using your microwave oven?